Bilder

Vi och Dom
Akvarell och Tusch 50×70 cm
Högsta Berget 70×70 cm

”Bara med konst kan man uttrycka det man inte begriper”

Öppet Landskap
Akryl 50×50 cm

-Henrik Tikkanen

Have no fear of perfection, you’ll never reach it.” 

Salvador Dali

Kaffe, rött vin och tusch

”Every artist was first an amateur”

– Ralph Waldo Emerson

“Every child is an artist. The problem is how to remain an

artist once we grow up.”

– Pabo Picasso

Gunga Ensam

Kreativitet är att få göra misstag. Konst är att veta vilka av dem som skall sparas.

Scott Adams